+86-15015597314
Contact us
 ເວລາເຮັດວຽກ
ຈັນເຖິງເສົາ :8:30-17:30
 ວິທີຕິດຕໍ່
Tel:+86-757-28108986
Email:genni@yaojunfs.com
Mobile:86-15015597314
ລາຍການສິນຄ້າ
ເລືອກ:
ເຂົ້າສູ່ລະບົບສະມາຊິກ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ຂໍ້ມູນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ອອກຈາກ ຂໍ້ຄວາມ
ກັບໄປດ້ານເທິງ