+86-15015597314
Contact us
 ເວລາເຮັດວຽກ
ຈັນເຖິງເສົາ :8:30-17:30
 ວິທີຕິດຕໍ່
Tel:+86-757-28108986
Email:genni@yaojunfs.com
Mobile:86-15015597314
ສະມັກສະມາຊິກ
ບັນຊີສະມາຊິກ:
 *
ລະຫັດຜ່ານ:
 *
ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານ:
 *
ຊື່ນາມສະກຸນ:
 *
ອີເມວ:
ເບີໂທຕິດຕໍ່:
ໂທລະສັບ:
 *
ຝາກຂໍ້ຄວາມ:
ລະຫັດປ້ອງກັນ:
ເຂົ້າສູ່ລະບົບສະມາຊິກ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ຂໍ້ມູນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ອອກຈາກ ຂໍ້ຄວາມ
ກັບໄປດ້ານເທິງ